Vedení účetnictví

Naše firma nabízí vedení účetní agendy od převzetí prvotních účetních dokladů až po zpracování výstupních informací v podobě účetních výkazů. Naše účetní poradenství využívají i společnosti, které mají vlastní kvalifikovaný účetní personál, protože možnost konzultace s našimi účetními specialisty, auditory, daňovýmí poradci i spolupracujícími právníky je pro ně zárukou nalezení nebo ověření správného řešení i těch nejsložitějších účetních případů. Abychom usnadnili profesní přípravu pracovníků ekonomických úseků našich klientů, organizujeme pravidelná školení.

Účetnictví i daňovou evidenci vedeme průběžně, abyste měli vždy co nepřesnější a nejaktuálnější obrázek o Vaší firmě. Dodržení všech lhůt a předpisů stanovených zákonem o účetnictví je samozřejmostí. Podnikatelům vždy poradíme, kdy je pro ně podvojné účetnictví vhodnější než daňová evidence.

Zajišťujeme kompletní zpracování a vedení účetnictví včetně účtování mezd, leasingu, zásob, majetku a vedení daňové evidence pro fyzické i právnické osoby, pro plátce i neplátce DPH, včetně kontroly úplnosti zpracovávaných účetních dokladů v souladu s platnými účetními standardy. Dále zpracováváme účetní uzávěrky, závěrky a účetní výkazy.

Pro fyzické i právnické osoby poskytujeme:

  • vedení účetnictví v souladu s účetními předpisy
  • vedení daňové evidence
  • zpracování účetnictví pro plátce i neplátce DPH
  • kontrola úplnosti zpracovávaných dokladů
  • zpracování účetních uzávěrek a závěrek