Služby

Poskytujeme komplexní služby pro klienty z celé ČR a pro zahraniční klienty. Služby poskytujeme i v anglickém, německém a ruském jazyce.

Naše nabízené služby Vám pomohou snížit náklady na vlastní účetní zaměstnance, software a školení, hlídat termíny splatnosti daní a dalších odvodů, ale hlavně Vám ušetří čas při vyřizování administrace, přebírání dokladů nebo běhání po úřadech.

Poskytujeme daňové poradenství, kontrolu daní před auditem, zpracování a odklad daňových přiznání z převodu nemovitosti, z příjmu fyzických a právnických osob, DPH podle nejnovějších zákonných předpisů stálým i příležitostným klientům. Vypracujeme písemné stanoviska k daňovým otázkám.

Vedení účetnictví a daňové evidence pro fyzické i právnické osoby, pro plátce i neplátce DPH, včetně zpracování účetních uzávěrek i závěrek a kontroly úplnosti zpracovávaných dokladů v souladu s platnými předpisy. Dále provádíme účtování dotací, leasingu, skladových zásob.

Zpracujeme mzdy pro malé i velké organizace, měsíční přehledy pro správu sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovny včetně jejich odevzdání. Povedeme za Vás výpočet mzdových výměrů, přihlášky a odhlášky zaměstnanců, roční zúčtování zálohových daní zaměstnanců, zpracování evidenčních listů důchodového pojištění.

Pro zájemce zajistíme správu datové schránky. Vzhledem k vývoji legislativy, je stále častěji nutná komunikace se státní správou prostřednictvím datové schránky. Ať už se jedná o posílání souhrnného hlášení k DPH, přenesení daňové povinnosti či od 1.1.2014 přehledů pro správu sociálního pojištění. Abychom svým klientům šetřili čas, veškerá tato podání prostřednictvým této služby učiníme za ně.

Pro všechny, kteří nechtějí osobně vyřizovat záležitosti související s jejich podnikáním – vyřízení živnostenských listů, zastupování při kontrolách na živnostenských úřadech, finančních úřadech, při kontrolách odvodů pro správu sociálního zabezpečení i pro zdravotní pojišťovny. Pomůžeme při přípravě dokladů a dokumentace.

Poskytujeme informace a součinnost při založení firmy nebo živnosti, poradíme vám, která forma obchodní společnosti je pro vás optimální, jaké dokumenty potřebujete k jejímu založení a na kterých úřadech je potřeba registrovat nově založenou společnost. Stejné služby zajistíme i v případě likvidace společností.

Pro své klienty a zaměstnance pořádáme školení a to dvakrát ročně v Egyptě, kde je kurz spojen s výukou amgličtiny. Další školení pořádáme v centru Prahy a to několikrát ročně. Školení jsou zaměřena na aktuální témata a samozřejmě je zde dána možnost probrat vaše problémy a nejasnosti.