O nás

Naším cílem je poskytovat klientům komplexní ekonomické služby, zejména auditorskou činnostdaňové poradenství, účetní a finanční poradenství. Tyto činnosti vykonáváme prostřednictvím daňových poradců, kteří jsou členy Komory daňových poradců České republiky a auditorů zapsaných v seznamu Komory auditorů České republiky.

Prosazujeme čestné a poctivé jednání, respekt k druhým a týmového ducha. Chováme se podle práva a etických kodexů daňových poradců a auditorů.

Problémů a složitých situací se nebojíme, jejich řešení je pro nás výzvou. Základem a předností naší poradenské činnosti je skloubení našich znalostí, vědomostí a zkušeností v oblastech účetnictví, daní, auditu a podnikového poradenství. Pořádáme také pravidelná školení, včetně školení v zahraničí pro naše zaměstnance i pro klienty.

Komunikace v angličtině, němčině, ruštině a ukrajinštině.