O nás

Od roku 2000 zabezpečujeme našim klientům komplexní poradenské služby tak, aby dosáhli svých podnikatelských cílů. Naším cílem je poskytovat klientům komplexní ekonomické služby, zejména auditorskou činnostdaňové poradenství, účetní a finanční poradenství. Tyto činnosti vykonáváme prostřednictvím daňových poradců, kteří jsou členy Komory daňových poradců České republiky a auditorů zapsaných v seznamu auditorů Komory auditorů České republiky.

K našim klientům se chováme tak, aby byli spokojeni. Dodržujeme to, co jsme slíbili, včetně termínů. Prosazujeme čestné a poctivé jednání, respekt k druhým a týmového ducha. Chováme se podle práva, podle etických kodexů daňových poradců a auditorů.

Problémů a složitých situací se nebojíme, jejich řešení je pro nás výzvou. Základem a předností naší poradenské činnosti je skloubení našich znalostí, vědomostí a zkušeností v oblastech účetnictví, daní, auditu a podnikového poradenství. Náš tým  mezi sebou spolupracuje a radí si, konáme také pravidelná školení, včetně školení v zahraničí pro naše zaměstnance i pro klienty.O jejich termínech se můžete dozvědět v našem kalendáři i v sekci novinky.