Daňové poradenství

Poskytujeme širokou nabídku služeb v oblasti daní:

 •  daňové poradenství
 •  kontrolu daní před auditem
 •  prodloužení termínu pro podání přiznání daně z příjmů pro fyzické i právnické osoby
 •  komplexní poradenství v oblasti českých daní
 •  daňová optimalizace a plánování
 •  zpracování daňového a účetního odpisového plánu
 •  zpracování odborných stanovisek a daňových analýz
 •  ověření odpočitatelných položek od základu daně z příjmů

Zpracujeme přiznání k:

 •  dani z příjmů právnických osob
 •  dani z příjmů fyzických osob
 •  DPH
 •  silniční dani
 •  dani z nemovitých věcí
 •  dani z nabytí nemovitých věcí