Auditorské služby

Poskytujeme standardně veškeré auditorské služby. Audit provádíme po dohodě s klientem jako průběžný nebo celoroční s cílem předcházet problémům. Audit je vždy prováděn za přítomnosti odpovědného auditora, který je připraven poskytnout klientovi kvalifikované poradenské služby na místě

Přítomností auditora při auditu klient získává i „přidanou hodnotu“, spočívající především v získání nových poznatků z oblasti řízení a financí. Nezatěžujeme klienty „auditorskou byrokracií “ , protože klient nemusí zpracovávat žádné zvláštní přehledy, tabulky atd., jestliže jsou potřebná data u něj dostupná v jakékoliv podobě.

Našim klientům poskytujeme služby zejména v následujících oblastech:

  • ověřování řádných i mimořádných účetních závěrek sestavených dle českých účetních předpisů, jejichž ověření vyžadují právní předpisy České republiky
  • ověřování konsolidovaných účetních závěrek sestavených dle českých účetních předpisů, jejichž ověření vyžadují právní předpisy České republiky
  • ověřování řádných i mimořádných účetních závěrek sestavených dle mezinárodních účetních předpisů IFRS, due diligence
  • prověrky účetních závěrek sestavených dle českých nebo mezinárodních účetních předpisů v případech, kdy klient vyžaduje nižší míru ujištění, další auditorské služby v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy ISA, due diligence a další poradenství v oblasti fúzí a akvizicí včetně variantního řešení nestandardních operací s podnikem